PROGRAM

PROGRAM

30 MARS

31 MARS

09:00 - 10:00

Kaffe och registrering. Besök hos våre utställare09:50 - 10:00

Inledning Anna Hagman och Anders Elfvin

10:00 - 12:00

Underburenhet-hur går det för de minsta barnen


Moderatorer: Helena Wigert och Bo Jacobsson


Extrem underburenhet och långtidsuppföljning, Karin Sävman


Expressgruppen, Ulrika Ådén


Perinatal hjärnskada:patofysiologi och framtida möjligheter till behandling,  Henrik Hagberg


Förebyggande av förtidsbörd – presentation av och HTA-centrums rapport och ny nationell riktlinje Pihla Kuusela12:00 - 13:00

Lunch och sponsorsbesök13:00 - 14:30

Fysiologisk avnavling


Moderator: Maria Nelander


Avnavling olika aspekter, nationell rekommendation, Therese Lindberg och Ola Andersson


Handläggning vid kejsarsnitt av extremt prematura-sammanställning, Vesta Seyed Alikhani


Handläggning vid kejsarsnitt av fullgångna barn SUCCECS Jenny Svedenkrans och Anna Sand14:30 - 15:00

Kaffe och sponsorsbesök15:00 - 16:15

Mor och barn med medfödda hjärtfel


Moderatorer: Mårten Alkmark, Emma von Wowern


Diagnostik av foster med hjärtfel, Annika Öhman


Gravida med medfött hjärtfel, Eva Furenäs


Omhändertagande av barn med medfödda hjärtfel, Mats Synnergren

16:15 - 17:00

Preeklampsi


Moderator: Pihla Kuusela


Behandlingsmöjligheter vid preeklampsi Lina Bergman


Partners upplevelser, Lilja Thorgeirsdóttir


Diskussion17:30

Välgörenhetslopp i närheten av hotellet. Läs mer och anmäl dig på startsidan19:00

Mingel inför middagen i Eriksbergshallen

19:30

Middag inramad av lite skön kvällsjazz

08:30 - 10:00

Fria föredrag


Moderatorer: Hanna Åmark och Kerstin Allvin


Reduced fetal movements and perinatal outcome: A retrospective population-based cohort study

Emma Jonasson 


Ökad uppmärksamhet av fosterrörelser och graviditetsutfall – ett projekt riktat mot svensksomaliska kvinnor. 
Anna Andrén 


SWEMAG – Magnesiumsulfat som neuroprotektion vid hotande förlossning före graviditetsvecka 32 – Hur väl har den nya nationella riktlinjen implementerats i Sverige?
Sara Hellström


Förekomst och typ av vårdskador inom neonatalvården identifierade genom markörbaserad journalgranskning. Pernilla Dillner


Genome-wide analyses of neonatal jaundice reveal a protective role of the intestines and a marked departure from adult bilirubin metabolism.
Pole Solé-Navais


Genomgår kvinnor födda söder om Sahara med sätesbjudning vändningsmanöver i samma utsträckning som kvinnor födda i Sverige? En populationsbaserad kohortstudie utförd i Sverige.
Johanna Berg


Predicting risk of anal sphincter injury in primi- and secundipara and at the first vaginal delivery after a caesarean section.
Jennie Larsudd-Kåverud


The influence of an extended postnatalprogram on contraceptive use – a randomized controlled trial.
Kajsa Sandberg Kedfors


The impact of exclusion due to Covid-19 restrictions on partners satisfaction with Swedish hospital postnatal ward care. Lisa Berglin

10:00 - 10:30 

Förmiddagskaffe och sponsorsbesök10:30 - 11:30 

Kunskapsstöd för neonatalvård


Moderatorer:  Svetlana Najm, Anna Wessberg


Hur klarar icke-svensktalande mammor neonatalvård, Katarina Patriksson


Informationsstöd om prematurbörd via 1177, Mimmi Lohamre


Hemgång med hjälp av checklista i avvaktan på BUS, Anna-Karin Ringqvist,  Rima Vaitkute

11:30 - 12:00

Covidpandemin-hur mår personalen?


Moderatorer: Corinne Pedroletti, Jennie Norlander


Alla behöver återhämtning, men från vad? -resultat från COPE Staff-studien Karolina Lindén, Magnus Åkerström. 12:00 - 13:00

Lunch och sponsorsbesök13:00 - 14:00

Graviditetsdiabetes


Moderator: Emelie Nordenhök


När sätter vi diagnos graviditetsdiabetes (CDCG4), Helena Backman

14:00 - 15:00

Mödravård och neonatalvård  i låginkomstländer


Moderator: Mårten Larsson


WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant Mats Blennow


Kvalitetsdriven förlossningsvård i D.R Kongo: aktiviteter,  utmaningar och resultat, Marie Berg15:00 - 15:30

Avslutning och kaffe